AF-Odszkodowania

Koncentrujemy się na roszczeniach o wartości powyżej 3 tys. złotych z tytułu szkód komunikacyjnych, majątkowych oraz osobowych. Naszym celem jest uzyskanie od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania adekwatnego do rozmiaru zaistniałej szkody. 

Dochodząc roszczeń w trybie przed-sądowym prowadzimy w imieniu klienta negocjacje z firmą ubezpieczeniową, a jeśli tryb ten nie przyniesie satysfakcjonujących rezultatów sprawa kierowana jest do sądu, w czym AF-Odszkodowania wspierają prawnicy spółki AF Legal

AF-Odszkodowania

Każdy, posiadający Kartę Członkowską Autofederacji może liczyć na opiekę AF-Odszkodowania oraz prowadzenie sprawy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z 10% rabatem od wartości prowizji określonej w umowie z AF-Odszkodowania.

Nasza oferta obejmuje:

 • oceną faktycznego rozmiaru szkody,
 • skompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia roszczenia w zakładzie ubezpieczeń
 • zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń,
 • monitorowanie terminowości likwidacji szkody przez ubezpieczyciela,
 • prowadzenie w Twoim imieniu negocjacji z zakładem ubezpieczeń,
 • skierowanie sprawy na drogę sądową

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy:

 • rozpatrujemy każde zgłoszenie,
 • rzetelnie informujemy o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania,
 • podejmując się prowadzenia sprawy nie pobieramy opłat wstępnych i zaliczek – wypłata honorarium następuje po wypłacie odszkodowania przez zakład ubezpieczeń,
 • zatrudniamy doświadczonych praktyków znających regulacje prawne, orzecznictwo sądowe, procedury zakładów ubezpieczeń co pozwala nam prowadzić rzeczowe negocjacje z ubezpieczycielami.
 • współpracujemy z doświadczonymi prawnikami specjalizującymi się w prawie ubezpieczeniowym.